Firma sa zaoberá maliarskymi a natieračskými prácami rôzneho druhu.

  1. Maľby bytov a domov
  2. Nátery striech
  3. Maľby fasád
  4. Nátery okien a dverí
  5. Striekanie radiátorov
  6. Nátery drevených a kovových konštrukcií
  7. Penetračné a antireflexné nátery
  8. Nátery soklov
  9. .. ostatné maliarske práce podľa dohody

Firma sa v priebehu svojho vývoja dynamicky prispôsobovala požiadavkám trhu, preto neustále držíme krok v oblasti používania maliarskych a  náterových hmôt. S tým súvisí nutnosť aj priebežnej inovácie natieračských a maliarskych techník. Spojením všetkých faktorov tak vzniká neustále udržiavaný trend vývoja firmy a následná spokojnosť našich odberateľov.

Prehľad :

Strhávanie tapiet 1,20 €/m2
 
Stierky (dvojnásobné, bez materiálu):
brúsená 3,30 €/m2
filcovaná 3,30 €/m2
štrukturovaná 4,70 €/m2
 
Maliarske práce (bez materiálu):

klasickou hlinkou, alebo akrylátovými disperziami v jednom odtieni (napr. materiály: Primalex štandard, alebo plus; Farmal nový, alebo progres; Pamal a pod.):

do 50 m2 1,20 €/m2
do 100 m2 1,00 €/m2
do 500 m2 0,90 €/m2
do 1 000 m2 0,80 €/m2
nad 1 000 m2 0,70 €/m2
 

klasickou hlinkou, alebo akrylátovými disperziami vo viac ako jednom odtieni v miestnosti (tj. napr.: farebné steny, biely strop):

do 50 m2 1,30 €/m2
do 100 m2 1,20 €/m2
do 500 m2 1,00 €/m2
do 1 000 m2 0,90 €/m2
nad 1 000 m2 0,80 €
 

interiérové akrylátové náterové hmoty (jedná sa o  umývateľné farby väčšinou od výrobcov ako napr.: Baumit, Helios, Telúria, Caparol a pod.):

do 50 m2 1,40 €/m2
do 100 m2 1,30 €/m2
do 500 m2 1,20 €/m2
do 1 000 m2 1,00 €/m2
nad 1 000 m2 0,90 €/m2


Poz.: Každá zákazka je špecifická, preto ku každej zákazke pristupujeme individuálne - vyhotovením konkr. cenovej ponuky.